KHẮC PHỤC: Tài khoản Microsoft của bạn không được thay đổi thành tài khoản cục bộ 0x80004005

KHẮC PHỤC: Tài khoản Microsoft của bạn không được thay đổi thành tài khoản cục bộ 0x80004005

Đây là 'Tên người dùng' trong tên của tài khoản bạn đang cố gắng thêm vào máy tính.

  1. Sau khi tài khoản được thêm vào máy tính, hãy khởi động lại máy tính của bạn và đăng nhập vào tài khoản cục bộ đó. Lưu ý rằng bạn nên đặt nó là quản trị viên bằng tài khoản hiện tại trước khi đăng nhập vào nó. Kiểm tra xem tất cả các chức năng có hoạt động bình thường hay không trước khi chuyển dữ liệu đã sao lưu của bạn.
  2. Nếu tất cả các khía cạnh hoạt động bình thường, hãy sử dụng tài khoản cục bộ mới để xóa tài khoản cũ của bạn. Mật khẩu của bạn có thể được yêu cầu khi xóa tài khoản cũ.

Mặc dù những lợi ích của việc có tài khoản Microsoft được liên kết với PC của bạn là rất nhiều và khá nhiều người dùng thích chúng, nhưng sự thật là nhiều người chỉ đơn giản là không cần những chức năng này. Nếu bạn là một trong số họ và bạn đang gặp lỗi 0x80004005 khi chuyển sang tài khoản cục bộ, hãy làm theo các phương pháp được mô tả ở trên và bạn sẽ nhanh chóng khôi phục thiết bị của mình về tài khoản cục bộ.

5 phút đọc